Porady

Piecyki kominkowe na drewno Aduro

Nowoczesne piecyki kominkowe o starannym wykonaniu i unikalnym wzornictwie od renomowanej duńskiej firmy Aduro. Dzięki wyposażeniu w autorski system kontroli wlotu powietrza (Aduro-tronik) piecyki Aduro odznaczają się wyjątkowo dużą efektywnością spalania (powyżej 80%) i czystością szyby. Piecyki Aduro spełniają najbardziej restrykcyjne europejskie normy ochrony środowiska: Ecolabel/Swan, DIN-plus, CE, EN13240, Sintef.

aduro 9-5

Czy biokominki są bezpieczne?

Biokominki stają się coraz bardziej popularnymi elementami wyposażenia naszych domów. Jednak oprócz swoich walorów są obarczone licznymi mankamentami - między innymi powodują emisję znacznej ilość szkodliwych dla nas substancji. Zbadaniem czy biokominki mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia zajął się ostatnio między innymi Instytut Badania Drewna Fraunhofer z Brunszwiku. Poniżej zamieszczamy skrócone wyniki tych badań.

Testy spalania

Kominki na etanol badano wewnątrz komory testowej wentylowanej zgodnie z instrukcjami producenta. Zbadano cztery kominki i łącznie osiem paliw płynnych i żelowych. Co powstaje przy spalaniu biopaliwa? Teoretycznie, etanol i bioetanol powinien całkowicie spalać się na dwutlenek węgla (CO2) i wodą. Ale w warunkach rzeczywistych okazuje się być inaczej. W rzeczywistości etanol nie spala się całkowicie, lecz oprócz CO2 powstaje silnie toksyczny tlenek węgla (CO, czad), rakotwórcze związki organiczne jak benzen i gazy drażniące - dwutlenek azotu i formaldehyd oraz drobne cząstki węgla o średnicy mniejszą niż dziesięciotysięczna część grubości ludzkiego włosa - i mogą bez trudności przenikać w głąb ludzkiego płuca. W większości przypadków naukowcy byli w stanie zmierzyć wysokie stężenia zanieczyszczeń, a wartości orientacyjne były często przekraczane. Na przykład dla wszystkich urządzeń przekroczona została wartości graniczne dla jakości powietrza w pomieszczeniach:

- dla dwutlenku azotu o 0,35 mg / m3;

- do formaldehydu najwyższa wartość mierzona wynosiła 0,45 ppm;

- dla dwutlenku węgla 6000 ppm (dopuszczalnej wartości granicznej 1000 ppm).

Decydujące znaczenie ma również szybkość zużycia paliwa. Oznacza to, że im więcej etanolu, który spala się w pewnym okresie czasu, tym większa będzie ilość uwolnionych zanieczyszczeń.

Konkluzje

W celu zagwarantowania dobrej jakości powietrza (nie stwarzającej zagrożenia dla zdrowia ludzi) radzimy unikać stosowania tych urządzeń we wnętrzu mieszkania. Biokominki mogą być używane tylko w dużych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na zewnątrz.

Przeczytaj również: Czym różni się kominek gazowy od biokominka

Jak zainstalować Twój nowy piecyk?

Przed zamontowaniem kominka należy się upewnić, czy jego lokalizacja będzie zgodna z odpowiednimi przepisami obowiązują odległość pleców piecyka od ściany

Nie jest wymagana żadna minimalna odległość jeżeli piecyk będzie montowany przy ceglanej ścianie bądź wykonanej z innego niepalnego materiału. Zalecana przez nas odległość to 5-10 cm (ze względu na wygodę przy czyszczeniu i optymalne wykorzystanie powietrza konwekcyjnego).

Należy zachować odległość co najmniej 20 cm jeżeli ściana, przy której stoi piecyk jest wykonana z palnych materiałów. 

ODLEGŁOŚĆ boków i frontu PIECYKA OD palnych materiałów

Minimalna odległość jaką należy zachować od boków i frontu piecyka do palnych materiałów (mebli, telewizowa) jest uzależniona od modelu piecyka. Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji montażu i obsługi dostarczonej z Państwa piecykiem. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z Państwa sprzedawcą. Stawiając piecyk na palnej podłodze (drewno, wykładzina) powinniśmy ją wpierw zabezpieczyć niepalnym materiałem (szklana podstawa, blacha metalowa). Niepalne wyłożenie powinno wychodzić poza obrys piecyka o co najmniej 30 cm do przodu i 15 cm na boki. Połączenie rury spalinowej z kominem należy wykonać przy użyciu odpowiedniej dla danego typu komina wkładki.