Skip to main content

Czym palić w kominku?

Na terenie Krakowa obowiązuje całkowity zakaz spalania paliw stałych – węgla i drewna – w kotłach, piecach i kominkach. Dopuszczone jest stosowanie wyłącznie paliw gazowych, tj. gazu ziemnego wysokometanowego lub zaazotowanego (w tym skroplonego gazu ziemnego), propanu–butanu, biogazu rolniczego lub innych rodzajów gazu palnego, a z paliw ciekłych lekkiego oleju opałowego.

“Programy ochrony powietrza” zostały uchwalone również dla pozostałych województw. Jest to konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2018 r. Konieczne było takie uchwalenie, gdyż stan powietrza w Polsce, szczególnie w sezonie grzewczym, jest bardzo zły.

Szczegóły programu znajdują się tutaj: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/air_protection_programs